Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

име, презиме, фамилия

организация

сектор

позиция и отговорности

1. Цветан  Георгиев Котев

Читалище „Отец Паисий“ гр. Велинград

НПО

 Председател на УС

2. Костадин Георгиев Варев

Община Белово

Публичен

Член

3. Петър Атанасов Бошев

Община Септември

Публичен

Член

4. Иван Георгиев Лебанов

Община Велинград

Публичен

Член

5. Вера  Василева Савова

гр. Белово

Физическо лице

Член

6. Пламен Христов Ветренски

ЕТ “Иванка Петрова-44“

Бизнес

Член

7. Любен Василев Григоров

гр. Септември

Физическо лице

Член

8. Георги Латинов Мартинов

ЕТ “МАРИРУС-Георги Мартинов“

Земеделски производител

Член

9. Георги Петров Прегьов

гр. Велинград

Физическо лице

Член