Екип на МИГ

Име Длъжност
Елена Канлиева Председател на УС на МИГ
Мария Иванова Тодорова-Митова Изпълнителен директор на МИГ
Николина Дечева Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Адриана Изевкова Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Александър Минов Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Диана Николова Технически асистент
Павлина Варева Счетоводител