Екип на МИГ

Екип на МИГ

Трите имена Длъжност
Цветан Георгиев Котев Председател на УС на МИГ
Мария Иванова Тодорова-Митова Изпълнителен директор
Николина Дечева Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Нели Македонска – Цветкова Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”
Павлина Варева Счетоводител