Членове УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
име, презиме, фамилия организация сектор позиция и отговорности
1. Цветан  Георгиев Котев Народно Читалище „Отец Паисий – 1893“, гр. Велинград Нестопански сектор  Председател на УС
2. Ивалина Василева Табакова СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември Публичен сектор Член
3. Елена Иванова Канлиева „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“ Публичен сектор Член
4. Бранимир Александров Георгиев ЕТ „Бранимир Георгиев – 18”, Микропредприятие в сферата на търговия и услуги Стопански сектор Член
5. Вера  Василева Савова гр. Белово Нестопански сектор Член
6. Емил Иванов Терзийски ЕТ „РОСИ-ЕИТ-ЕЛЕНА ТЕРЗИЙСКА“,с. Голямо Белово Стопански сектор Член
7. Пламен Николов Андров „Общински имоти“ ЕООД Стопански сектор Член
8. Радослав Иванов Лютаков НЧ „Христо Смирненски 1904г.“ Нестопански сектор Член
9. Костадин Шулев “КИШ” ЕООД,гр. Велинград Стопански сектор Член

 

УС – Колективен управителен орган на МИГ – 30.06.2016 г.

УС – Колективен управителен орган на МИГ – 05.05.2017 г

УС – Колективен управителен орган на МИГ – 20.11.2017 г.