Конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява експерт СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления Експерт СВОМР

Списък на кандидатите, успешно преминали първи етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – Подбор по документи

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – ТЕСТ

Списък на кандидатите, успешно преминали трети етап на конкурса за избор на Експерт Прилагане СВОМР на МИГ – ИНТЕРВЮ

—————————————————————————————————————————

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява технически асистент СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

Списък на постъпилите заявления технически асистент

—————————————————————————————————————————

О Б Я В Л Е Н И Е – 24.11.2017 г.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява

Документи за кандидатстване