Годишни доклади за отчитане изпълнението на СМР

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОДМЯРКА 19.4 -2016

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОДМЯРКА 19.2 -2016г