Годишни доклади за отчитане изпълнението на СМР

Наименование Изтегли
Годишен доклад  по подмярка 19.4 ПРСР. за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г. Изтегли
Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.4 ПРСР. – 2018 -15/02/2019 Изтегли
Годишен доклад за подмярка 19.2 ПРСР – 2018г. – 15/02/2019 Изтегли
Годишен доклад за 2017 г. по подмярка 19.4 ПРСР. – Коригиран към 26.03.2018г. Изтегли
Годишен доклад за изпълнение на СВОМР за 2017 г. по мярка 19.2 от ПРСР. Изтегли
Годишен доклад за 2017 г. по подмярка 19.4 ПРСР Изтегли
Годишен доклад за подмярка 19.4 -2016г. Изтегли
Годишен доклад за подмярка 19.2 -2016г. Изтегли