Заседания на ОС през 2016 г.

Протокол № 1 от заседание на ОС на 29.03.2016 г. /публикувано на 30.03.2016 г./

Протокол № 2 от заседанеие на ОС на 30.05.2016 г. /публикувано на 31.05.2016 г./