Договор № 36/3/3131608 от 27.03.2015 г.

Наименование на проекта: „Закупуване на съоръжения и оборудване за излагане на открито в център за туристически атракции“
Ид. № 36/3/3131608
УРН 426939
Договор № 36/3/3131608 от 27.03.2015 г.

Наименование на кандидата

Община Белово

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Община Белово

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

16 126,41 лв.

Одобрена субсидия

16 126,41 лв.

Основна цел на проекта

Да се подобри туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в гр. Белово

Специфични цели

Закупуване на съоръжения и оборудване за изграждане на туристическия атракцион Белово

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Комбинирано съоръжение “Фантастична гора”, съдържащо 15 елемента: 1. Тнездо с покрив,; 2. Стълба от цял ствол с въжен парапет; 3. Греда за балансиране с въжен парапет; 4. Висящ мост с вериги 150 см с въжени парапети; 5. Платформа с вертикална стълба; 6. Пързалка; 7. Люлеещо се мостче с парапети; 8. Две греди за балансиране с въжен парапет; 9. Греда за балансиране с фиксиран парапет; 10. Траверс с вертикални въжета; 11. Въжен мост с въжени парапети; 12. Траверс за висене; 13. Въжен траверс с въжен парапет; 14. Лостове за висене и превъртане – 3 бр -; 15. Четири декоративни стълба, подходящи и за катерене
• Пейка около дърво – цяла, метална конструкция, дървена седалка и облегалка,
• Пейка около дърво – половинка метална конструкция, дървена седалка

Очаквани резултати

• Повишаване качеството на живот на населението в общината
• Подобряване на условията за развитието на бизнеса;
• Увеличаване на броя на туристите и гостите на общината
• Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.