„ДЕВИ“ ЕООД

Наименование на проекта: „Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез предлагане на нови туристически услуги от „Деви“ ЕООд гр. Велинград“
Ид. № 36/3/3121172
УРН 614623
Договор № 36/3/3121172 от 17.10.2014 г.

Наименование на кандидата

„ДЕВИ“ ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
• Под цел 2: Развитие на алтернативен туризъм с оглед разнообразяване на СПА – продукта на цялата територия – развитие на винен туризъм; вело-туризъм; еко-пътеки;
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велингард, общ. Велинград

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

21 036,00 лв.

Одобрена субсидия

14 725,20 лв.

Основна цел на проекта

Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез предлагане на нови туристически услуги

Специфични цели

• Разнообразяване на предлаганите туристически услуги;
• Развиване дейността на фирмата;

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Туристическо оборудване – палатки, спални чували, шалтета, челни лампи, раници, прибори за хранене, съдове за приготвяне на храна, газови котлони, газови бутилки, щели;
• Закупуване на велосипеди.

Очаквани резултати

• Засилване на интереса към района на Велинград и Западни Родопи;
• Създаване на работни места;
• Създаване на положителен имидж;


Снимки от изпълнен проект:

11778208_10204366986123307_774730489_n11791770_10204366989003379_226078611_n  devi_sgrada IMG_20150125_144606 IMG_20150125_152441