„ВИЛИ АУТО“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на сервиз за автоуслуги в УПИ – IV, кв. 116, кв. Малко Белово, гр. Белово“
Ид. № 36/3/3121287
УРН 616010
Договор № 36/3/3121287 от 17.10.2014 г.

Наименование на кандидата

„ВИЛИ АУТО“ ООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Създаване на нови възможности за заетост чрез разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини, на базата на разнообразяването на туристическия продукт и интегрирането на земеделските, агроекологичните и неземеделските икономически дейности към него. (Съкратено название – Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм)
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

79 931.18 лв.

Одобрена субсидия

55 951.82 лв.

Основна цел на проекта

Изграждане на автосервиз

Специфични цели

• Да се укрепи микрорегионалната, социалната и бизнес средата в общината
• Разработване на деференцирани услуги в съответствие с обективните възможности и пазарното търсене в района на община Белово

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Част Архитектура
• Част Конструкции
• Част Електро
• Част ВиК
• Част ОВК
• Част ПБЗ

Очаквани резултати

• Предлагане на комплексен набор от услуги –
смяна на гуми, смяна на масла, ремонт по ходова част на автомобилите, ремонт по ел инсталация на автомобилите, сервизно и техническо обдслужване на автомобили, възстановяване на резервни части


Снимки от изпълнен проект:

20150722_113614