“КРЪСТИНА 2010” ЕООД

Наименование на проекта: „Насърчаване развитието на микропредприятията чрез закупуване на специализирана апаратура за масажно студио”
Ид. № 36/3/3121394
УРН 616429
Договор № 36/3/3121394 от 17.10.2014 г.

Наименование на кандидата

“КРЪСТИНА 2010” ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Под цел 2: Развитие на алтернативен туризъм с оглед разнообразяване на СПА – продукта на цялата територия
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велингард, общ. Велинград, ул. “Владая” No 10-А

Продължителност на проекта

12 месеца

Стойност на проекта

20 796,00 лв.

Одобрена субсидия

14 557,20 лв.

Основна цел на проекта

Предлагане на нова услуга, с високо качество, за да бъдат задоволени изискванията на всички клиенти на студиото.

Специфични цели

• доразвиване на пакета от предлагани услуги на приемливи цени и с високо качество, които ще бъдат предпочитани от нашите клиенти

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Закупуване на апарат за масажи и терапии

Очаквани резултати

Създаване приятна релаксираща атмосфера за клиентите, с възможност за ползване на качествени и разнообразни продукти
– Популяризиране ефикасността на масажа, ползата от антицелулитната терапия и релакс за всеки.
– Осигуряване на най-доброто качество на услугите – от висококачествени масажи до професионализма на персонала.
– Насърчаване развитието на лечебния туризъм в региона.


Снимки от изпълнен проект:

DSC02080 DSC02083 DSC02084 DSC02092 DSC02095 DSC02082