„ДЕСИФОТО-АРТ“ ЕООД

Наименование на проекта: Закупуване на оборудване за козметичен салон за маникюр и педикюр
Ид. № 36/3/3121177
УРН 614643
Договор № 36/3/3121177 от 17.10.2014 г.

Наименование на кандидата

„ДЕСИФОТО-АРТ“ ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Септември

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

10 000,00 лв.

Одобрена субсидия

7 000,00 лв.

Основна цел на проекта

Закупуване на оборудване за козметичен салон за маникюр и педикюр

Специфични цели

• Обслужване на клиенти както в студиото, така и по хотели, домове, вили, офиси и др.
• Обслужване с екологични продукти

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Закупуване на оборудване – универсален стол за педикюр и козметика, лампа с прахоуловител, маса с контейнер и аспиратор, масажор–нагревател за педикюр, загряващи ботуши, стериализатор, електрическа пила, кабинет AT-NT и др.

Очаквани резултати

• Модерно оборудван козметичен салон, който да предлага маникюр и педикюр


Снимки от изпълнен проект:

DSC02528 DSC02551 DSC02527