НЧ “Отец Паисий – 1893 г.”, гр. Велинград

Наименование на проекта: „Популяризиране на Велинград като дестинация за културен туризъм чрез инвестиции в материалната база на НЧ „Отец Паисий 1893“
Ид. № 36/3/3231166
УРН 584400
Договор № 36/3/3231166 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

НЧ „Отец Паисий 1893”

Приоритетна област

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр.Велинград, общ.Велинград

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

15 744,60 лв.

Одобрена субсидия

15 744,60 лв.

Основна цел на проекта

да се съхранява и популяризира културното наследство на града

Специфични цели

– Закупуване на музикални инструменти за нуждите на младежкия духов оркестър, който има непрекъснати изяви както в града, така и в редица фестивали;
– Инвестиции за осигуряване на озвучителна и осветителна техника за нуждите на читалището, и в частност за нуждите на театралните постановки (НЧ „Отец Паисий 1893” е най-активното читалище в града и региона, където най-често се представят театрални постановки).

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
1. Закупуване на музикални инструменти;
2. Закупуване на озвучителна и осветителна техника.

Очаквани резултати

Осигурени:
– усилвател
– колона – 2 бр.
– жичен микрофон – 2 бр.
– безжичен микрофон – 2 бр.
– микрофонна стойка – 2 бр.
– прожектор – 6 бр.
– димерен блок – 1 бр.
– прожекторна стойка – 6 бр.
– микрофонен кабел – 100м
Наличие на 8 бр. музикални инструменти:
– Валдхорна – 1бр.
– Тенор саксофон – 1 бр.
– Кларнет – 1 бр.
– Туба B-B– 1 бр.
– Туба S-Euphonium – 1 бр.
– Тромбон – 1 бр.
– Маршово барабанче (дълбоко) – 1 бр.
– Тромпет – 1 бр.


Снимки от изпълнен проект:

20140408-DSC_1577 untitled-3633 DSC02991 DSC02989