Сдружение “Загоровче – град Септември”

Наименование на проекта: „Да съхраним българщината през поколенията“
Ид. № 36/3/3231261
УРН 615883
Договор № 36/3/3231261 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

Сдружение „Загоровче – град Септември“

Приоритетна област

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Септември, общ. Септември

Продължителност на проекта

6 месеца

Стойност на проекта

5999,95 лв.

Одобрена субсидия

5999,95 лв.

Основна цел на проекта

Събиране, съхраняване и популяризиране на българската култура, както и повишаване на обществения интерес към уникалното танцово фолклорно наследство на българина.

Специфични цели

• Съхранение и популяризиране на автентичните за района тредиции и обичаи;
• Закупуване на 28 бр. костюма;
• Участие в различни фестивали и форуми, свързани с популяризирането на българския фолклор

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Изработване и доставка на 28 бр. Народни костюми;
• Участие в 2 местни изяви и популяризиране на местния фолклор.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Обезпечаване на ФТА „Загоровче“ с костюми‘
• Участие на 2 пероприятия – фолклорни празници на любителското творчество „Да съхраним българското“ и VI Международен етнофестивал „Всички заедно можем“


Снимки от изпълнен проект:

12002938_1207480612602738_3330484832126226871_n 12004090_1207480825936050_5819287750325743671_n 11996565_1208139419203524_588041385_o Спасовден 6 Загоровче големи 10433103_895270303873763_5288383987921310910_n