НЧ “Васил Левски – 1904 г.”, гр. Велинград

Наименование на проекта: „Традиции и местни обичаи – вчера, днес и утре“
Ид. № 36/3/3231164
УРН 614583
Договор № 36/3/3231164 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

НЧ „Васил Левски – 1904“

Приоритетна област

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велинград, общ. Велинград

Продължителност на проекта

7 месеца

Стойност на проекта

5304,00 лв.

Одобрена субсидия

5304,00 лв.

Основна цел на проекта

Съхраняване и популяризиране фолклора, традиционните местни обичаи и празници на Велинградския и съседни региони

Специфични цели

• Да се проучат, опишат и популяризират традиционните местни обичаи и празници;
• Да се продължи активната и мотивирана фолклорна концертна дейност и изяви на детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Проучване на целия набор от реквизит, свързан с местните празници
• Изработване на автентични костюми за ансамбъла, необходими за възстановка на традиционните местни обичаи

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Съхранение и популяризиране на фолклора на велинградския регион;
• Мотивиране съществуването и активната фолклорна концертна дейност и изяви на ансамбъла;
• Възстановка на местните традиционни празници: Бъдни вечер, Коледа, Бабин ден, Гергьовден.


Снимки от изпълнен проект:

DSC_0002DSC_0004DSC_0014DSC_0029