НЧ “Благой Захариев – 1932 г.”, кв. Малко Белово

Наименование на проекта: „С магията на танца идвам от древността и отивам в бъдещето“
Ид. № 36/3/3231160
УРН: 614562
Договор № 36/3/3231160 от 06.08.2014 г.

Наименование на кандидата

НЧ „Благой Захариев – 1932 г.“, гр. Белово

Приоритетна област

Приоритет 2: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм
Под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.
мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр.Белово, общ.Белово

Продължителност на проекта

5 месеца

Стойност на проекта

5000,00 лв.

Одобрена субсидия

5000,00 лв.

Основна цел на проекта

Обезпечаване с фолклорни костюми на танцова формация „Анихора“

Специфични цели

• Съхранение и популяризиране на автентичните за района тредиции и обичаи;
• Увеличаване броя и материалнообезпечаване на участията на танцовата формация;
• Участие в различни фестивали и форуми, свързани с популяризирането на българския фолклор

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Изработване и закупуване на 20 бр. Костюми – народни носии;
• Изработване на указателна табела;
• Участия в местни и регионални инициативи и събития.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:
• Обезпечаване на танцовата формация с 20 бр. Костюми;
• Участие на 2 пероприятия – Гергьов ден и Спасовдвн, както и участие на фестивал „Хайде на хорото“


Снимки от изпълнен проект:

1 2 1920572_10153635794438268_876988588187040007_n 11113789_10153473674343268_5291384647033808430_n DSC05663 DSC05681 DSC05795 DSC05807 DSC05836 DSC05847 IMG_2907 IMG_9468