Заседания през 2013 г.

Протокол № 1 и Решения от заседание на УС на 09.01.2013 г.

Протокол № 2 и Решения от заседание на УС на 05.02.2013 г.

Протокол № 3 и Решения от заседание на УС на 15.03.2013 г.

Протокол № 4 и Решения от заседание на УС на 27.03.2013 г.

Протокол № 5 и Решения от заседание на УС на 15.04.2013 г.

Протокол № 6 и Решения от заседание на УС на 08.05.2014 г.

Протокол № 7 и Решения от заседание на УС на 14.05.2013 г.

Протокол № 8 и Решения от заседание на УС на 31.05.2013 г.

Протокол № 9 и Решения от заседание на УС на 17.06.2013 г.

Протокол № 10 и Решения от заседание на УС на 02.07.2013 г.

Протокол № 11 и Решения от заседание на УС на 16.07.2013 г.

Протокол № 12 и Решения от заседание на УС на 07.08.2013 г.

Протокол № 13 и Решения от заседание на УС на 27.08.2013 г.

Протокол № 14 и Решения от заседание на УС на 30.09.2013 г.

Протокол № 15 и Решения от заседание на УС на 04.11.2013 г.

Протокол № 16 и Решения от заседание на УС на 12.11.2013 г.

Протокол № 17 и Решения от заседание на УС на 04.12.2013 г.

Протокол № 18 и Решения от заседание на УС на 16.12.2013 г.