Заседания на УС за периода 2016-2020г.

Протокол № 32 от заседание на УС от дата  08.06.2018г.

Протокол № 31 от заседание на УС от дата 08.06.2018г.

Протокол № 30 от заседание на УС от дата 01.06.2018г.

Протокол № 29 от заседание на  УС от дата 22.05.2018г.

Протокол № 28 от заседание на УС от дата 17.05.2018г.

Протокол № 27 от заседание на УС от дата 04.05.2018г.

Протокол № 26 от заседание на УС от дата 30.04.2018г.

Протокол № 25 от заседание на УС от дата 27.04.2018г.

Протокол № 24 от заседание на УС от дата 18.04.2018г.

Протокол №23 от заседание на УС от дата 04.04.2018г.

Протокол №22 от заседание на УС от дата 03.04.2018г.

Протокол №21 от заседание на УС от дата 30.03.2018г.

Протокол № 20 от заседание на УС от дата 19.03.2018г.

Протокол № 19 от заседание на УС от дата 23.02.2018г.

Протокол № 18 от заседание на УС от дата 23.01.2018г.

Протокол № 17 от заседание на УС от дата 16.01.2018г.

Протокол № 16 от заседание на УС от дата 15.01.2018г.

Протокол № 15 от заседание на УС от дата 05.01.2018г.

Протокол № 14 от заседание на УС от дата 03.01.2018г.

Протокол № 13 от заседание на УС от дата 02.01.2018г.

Протокол № 12 от заседание на УС от дата 08.12.2017г.

Протокол № 11 от заседание на УС от дата 06.12.2017 г.

Протокол № 10 от заседание на УС от дата 20.11.2017г.

Протокол № 9 от Заседание на УС от дата 19.10. 2017г.

Протокол № 8 от Заседание на УС от дата 03.10.2017г.

Протокол № 7 от Заседание на УС от дата 16.08.2017 г.

Протокол № 6 от Заседание на УС от дата 14.07.2017 г.

Протокол №5 от Заседание на УС от дата 26.06.2017 г.

Протокол №4 от Заседание на УС от дата 03.04.2017г.

Протокол №3 от Заседание на УС от дата 08.01.2017г.

Протокол №2 от Заседание на УС от дата 09.12.2016г.

Протокол №1 от Заседание на УС от дата 30.11.2016г.