“Триумф-91” ЕООД

Наименование на проекта: Пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна сграда за отдих – 4 бр. В ПИ – 000947 за почивен дом землище гр. Сърница
Ид. № 36/3/3110560
УРН: 549480

Договор № 36/3/3110560 от 08.04.2014 г.

Наименование на кандидата

„ТРИУМФ-91“ ЕООД

Приоритетна област

Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

Община Велинград, гр. Сърница, ул. „Свобода“ 74

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

149 500,00 лв.

Одобрена субсидия

104 635,85 лв.

Основна цел на проекта

Изграждане на пристройка и надстройка за трети етаж над съществуваща двуетажна сграда за отдих в гр. Сърница и обособяване на туристически обект с 50 места за настаняване

Специфични цели

 Подобряване на предпоставките за развитие на селски туризъм

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:
• Част Архитектура
• Част ВиК
• Част Конструктивна
• Част ОВИ
• Част Електро

Очаквани резултати

 Дейности, финансирани от Стратегията:
• Част Архитектура
• Част ВиК
• Част Конструктивна
• Част ОВИ
• Част Електро

Снимки от изпълнен проект:

2014-12-23 12.20.0820141223_120433_HDR20141223_120907_HDR20141223_121135_HDR20141223_121221_HDR

 

 

20141223_121318_HDR20141223_121346_HDR20141223_121408_HDR20141223_121440_HDR