“Тандов” ЕООД

Наименование на проекта: „Къща за гости – Тандов”

Ид. № 312037270513

УРН: 608324

Договор № 312037270513 от 27.02.2014 г.

Наименование на кандидата „Тандов“ ЕООД
Приоритетна област Приоритет 1: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм
Цел 1: Разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт
Под цел 1: Развитие на туризма в периферията на община Велинград и в общините Белово и Септември.
мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
Териториален обхват на изпълнение на проекта Община Белово, с. Габровица
Продължителност на проекта 7 месеца
Стойност на проекта 150 000,00 лв.
Одобрена субсидия 105 000,00 лв.
Основна цел на проекта Изграждане на къща за гости със съвременно оборудвани стау за настаняване в с. Габровица за развиване на селски туризъм
Специфични цели Създаване и развитие на малък, но устойчив бизнес на базата на къща за гости, който да използва природните дадености на мястото на изграждане , както и природната и историческа значимост на територията
Дейности по проекта Дейности, финансирани от Стратегията:
• Част Архитектура
• Част Конструктивна
• Част Геодезия
• Част Електрическа
• Част ВиК
• Част Енергийна ефективност
Очаквани резултати

 

 

• Развиване на туристичеси бизнес с висок европейски стандарт
• Предоставяне на допълнителни услуги в партньорство с фирми в областта на туризма
• Повишаване на трудовата заетост на региона
• Подобряване визията на региона чрез промоциране на регионални природни обекти


Снимки от изпълнен проект:

DSC02801 DSC02842 DSC02826 DSC02835 DSC02825 DSC02628 DSC02621 DSC02643 DSC02658 DSC02753 DSC02676