ЕТ “АЛИКАНТЕ-МУСТАФА АЛИКАНОВ – АТИДЖЕ АЛИКАНОВА”

Наименование на проекта: Преустройство на къща за гости в УПИ XII-402 по плана на гр.Сърница

Ид. 36/3/3120089

УРН: 550621

Договор № 36/3/3120089 от 03.09.2013 г.

Наименование на кандидата

ЕТ Аликанте-Мустафа Аликанов – Атидже Аликанова

Приоритетна област

Приоритет 1 от СМР: Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм

мярка312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Сърница, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

149 987,03 лв.

Одобрена субсидия

104 990,92 лв.

Основна цел на проекта

Преустройство на къща за гости алтернативен туристически продукт в гр. Сърница, общ. Велинград.

Специфични цели

      Районът може да бъде превърнат в силен притегателен център на туристи предимно от България и от страните-съседки.

      Възможности за развитие на еко, планински и спортен туризъм в района;

      Развитие на туристическа дейност на територията на гр. Сърница.

Снимки от изпълнен проект:

20150105_13141420150105_13172420150105_13174920150105_13193920150105_13200920150105_13215620150105_13233020150105_13281420150105_132919