Сдружение “Десислава”

Наименование на проекта: ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ КУЛТУРНИ ОБИЧАИ,ТРАДИЦИИ, ПЕСНИ И ТАНЦИ

Ид. № 36/3/3230090

УРН: 584145

Договор № 36/3/3230090 от 20.08.2013 г.

Наименование на кандидата

СДРУЖЕНИЕ„ДЕСИСЛАВА“

Приоритетна област

приоритет 2 от МИГ:Развитие на благоприятстваща базисна и социална инфраструктура, която да подпомага разширяването на туристическата зона на територията и интегрирането на земеделието и останалите икономически дейности в нея

под цел 3 Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм

мярка 323Опазване и подобряване на селското наследство“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

с. Сестримо, община Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

12 072,40 лв.

Одобрена субсидия

11 192,40 лв.

Основна цел на проекта

   запазване и развитие на културно-историческите традиции,обичаи,народни обреди и провеждане честването на народните празници на територията на селото.

Специфични цели

       да се сложи началото на общински фестивал на местните културни обичаи  традиции, песни и танци;

       да се създаде традиция за провеждането му;

       да се обменят традициите и обичаите;

       възпитаване на младото поколение в обич към местния фолклор;

    опазване и подобряване на селското наследство.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Изработване и монтаж на табела на проекта;

   Изработка на рекламни брошури и покани;

   Обява в местен вестник и местен кабелен оператор;

   Изработка на грамоти, плакети и закупуване на награди за участниците;

       Провеждане на фестивал;

       Създаване на филм и информационна листовка за проведения фестивал.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

   Осигуряване на публичност, прозрачност и популяризиране на проекта;

   Изработване на 500 броя брошури и покани и създаване на необходимата публичност на проекта и популяризирането му;

   Стимулиране на работата  на самодейците от общината, които са носителите на идеите за запазване на местния фолклор – опазване и подобряване на селското наследство;

   Запазване идентичността на българина, чрез съхранение на местния фолклор;

   Осигуряване публичност на проекта, гаранция за правилното му реализиране.

Снимки от изпълнен проект:

DSC00575DSC00861DSC00863DSC00874