СМТИ “Беловче”

Наименование на проекта: „ДА СЪХРАНИМ  БЪЛГАРСКОТО“

Ид. № 36/3/3230092

УРН: 584148

Договор № 36/3/3230092 от 16.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Сдружение за музикално и танцово изкуство БЕЛОВЧЕ

Приоритетна област

приорите 2 от СМР: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм

под цел 3: Възстановяване и развитие на културното и природното селско наследство и интегрирането му в селския туризъм.

 мярка 323„Опазване и подобряване на селското наследство”

Териториален обхват на изпълнение на проекта

с. Гобямо Белово, общ.Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

14 980,00лв.

Одобрена субсидия

14 980,00лв.

Основна цел на проекта

   Основна цел на проекта е осъществяване на дейност в обществена полза за събиране, съхраняване и популяризиране на българската култура, както и на всички инициативи на фолклорна основа. Да се повиши обществения интирес към уникалното танцово фолклорно наследство на българина.

Специфични цели

   Закупуване на 60 бр. костюми, в т.ч.: 20 бр. юношески женски костюма; 32 бр. женски костюма  и 8 бр. мъжко  шопско менте, които ще бъдат използвани от танцовия състав  в конкурси и фестивали.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Закупуване на 60 бр. народни костюма

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

   Участия в национални и регионални концерти и фестивали.

Снимки от изпълнен проект:

DSC00527DSC01113DSC01120DSC01126DSC01127DSC01130DSC01156DSC01159DSC01168