Договор № 36/3/3220086 от 19.08.2013 г.

Наименование на проекта:Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр. Велинград, кв. Чепино, кв.3972, имот 6826, парцел III

Ид.36/3/3220086

УРН: 448663

Договор № 36/3/3220086 от 19.08.2013 г.

Наименование на кандидата

Община Велинград

Приоритетна област

Приоритет 2 от СМР: Благоприятстваща базисна и социална инфраструктура в подкрепа на интегрирания селски туризъм

мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Велинград, общ.Велинград

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проекта

149 995,13 лв.

Одобрена субсидия

149 995,13 лв.

Основна цел на проекта

Превръщане на Велинградски туристически район във водеща туристическа дестинация в балнеолечението и СПА-туризма в Европа през периода 2007-2013 с трайно предлагане на целогодишен туристически продукт;

Опазване и социализиране на културното наследство на Община Велинград

 

Специфични цели

       опазването на културно-историческото наследство на Чепинския край като един от стратегическите фактори за устойчивото развитие на Община Велинград

 

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Процедури по избор на изпълнител;

   Рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня в гр. Велинград, кв. Чепино, кв.3972, имот 6826, парцел III;

   Изготвяне на работен проект за рехабилитация и ремонт на Радонова Женска Баня.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще допринесе за:

– Цялостно възстановяване на сградата и прилежащото пространство на най-известната баня на територията на община Велинград. След дейностите по рехабилитация и ремонт на Радонова женска баня последната ще е от една страна укрепена и опазена, а от друга достъпна за ползване от населението на общината и многобройните туристи в дестинация Велинград.

 Снимки от изпълнен проект:

DSC02995 DSC02997 DSC03000