Договор № 36/3/3130304 от 03.10.2013 г.

Наименование на проекта: „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово“

Ид. № 36/3/3130304

УРН: 426939

Договор № 36/3/3130304 от 03.10.2013 г.

Наименование на кандидата

Община Белово

Приоритетна област

приоритет 1 от СМР:  Разширена туристическа зона с интегриран селски туризъм

цел 1: разширяване на зоната на туризма от Велинград към останалите две общини и разнообразяване на туристическия продукт

 мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“

Териториален обхват на изпълнение на проекта

гр. Белово, община Белово

Продължителност на проекта

1 година

Стойност на проект

149 400,65 лв.

Одобрена субсидия

102 908,65 лв.

Размер на собствено участие

46 492,00 лв.

Основна цел на проекта

„Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово“

Специфични цели

       Да се създаде нов тип туристическа инфраструктура в община Белово на открито, която да промотира временни експозиции, които периодично ще се обновяват с информация за природните дадености на общината;

       Табела с туристически маршрути за туризъм, която ще визуализира туристическата дестинация, обектите на посещение и ще дава информация как да се стигне до тях;

       Тематични експозиционни табели, посветени на беловската флора и фауна;

   Този проект се явява естествено продължение на проекта за превръщане на музейната сграда в посетителски център. Експозицията и информацията съхранена в него периодично да се излага на открито и този нов център ще даде тази възможност;

   Възможност за трите общини да си партнират в направата на съвместни експозиции, предвид факта, че трите общини са партньори в МИГ-а и в този дух на партньорство общите инизиативи са прекрасна възможност за обновяване и поддържане на експозицията и нови идеи.

Дейности по проекта

Дейности, финансирани от Стратегията:

   Реконструкция и/или ремонт на сгради, помещения и/или друга недвижима собственост

Очаквани резултати

        Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово

        Реализирането на проекта ще допринесе за чувствително увеличаване на привлекателността на Общината, както за местното, така и за приходящото население.