Връзка с нас

Връзка с нас

СНЦ “МИГ Белово, Септември, Велинград”

гр.Белово ул.”Орфей” №2А

тел./факс: 03581/37- 31

e-mail: migvsb@abv.bg

Екип:

Председател на УС на МИГ: Елена Канлиева, тел. 0879 812 8 55

Изпълнителен директор:  Мария Тодорова-Митова, тел. 0879 812 850

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Николина Дечева,  тел. 0879 440 626

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Нели Македонска – Цветкова, тел. 0884 884 575

Експерт “Прилагане на Стратегия за ВОМР”: Алeксандър Минов, тел. 0893946401

Технически асистент: Диана Николова, тел. 0878317697

 

Счетоводител: Павлина Варева, тел. 0898715732

 

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

captcha