Покана за еднодневно обучение на тема “Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ОПИК” – 22.12.2021г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ОПИК “, което ще се проведе на 22.12.2021 г. /сряда/ от 9:30 ч. в конферентна зала на  Хотел „Рич , град Велинград, бул. „Съединение“ № 500.

ПОКАНА ⇒

ПРОГРАМА ⇒