Прием на заявления по държавната схема “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19”

В периода от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. ще бъде отворен прием по схемата “Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19”.

Подкрепата ще бъде изплатена най – късно до 10 декември 2021 г.

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО В “НАЦИОНАЛНА СЕЛСКА МРЕЖА” ⇒

ЛИНК КЪМ САЙТА НА ДФЗ