Съобщение за проведено обучение на 05.10.2021г.

На 05.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020″ в гр. Септември, ресторант „Секвоите“.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ⇒