Проведена информационна среща

На 01.03.2021 г. от 10:30 часа в село Злокучене се проведе информационна среща за представяне на мерките от СВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград, както и  изпълнението на Стратегията към 01.01.2021 г.

На срещата присъстваха представители на маргинализирани групи, кметството, читалищата, земеделски производители и бизнеса от територията на МИГ.

Презентирани бяха условията за кандидатстване, разгледани бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. Проведени бяха лични консултации с потенциални бенефициенти.

ВИЖ ОЩЕ ⇒