ОПИК отваря нова процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв., като ( 66 498 220 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980  лева национално съфинансиране).

ВИЖ ПОВЕЧЕ ⇒