Видеоклип за дейността на МИГ

Като част от поредицата “Местните инициативни групи – Създаваме бъдещето в селските райони” на телевизия АГРО ТВ на 11.02.2020г. бе заснет клип за реализирането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Белово, Септември, Велинград“ и подхода Лидер. Представиха се проектите на трима бенефициенти по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмен период 2014-2020г. по две от прилаганите от МИГ програми – Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ⇒