Нови членове на ОС

Управителният съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград, на свое заседание проведено на 09.02.2021г. прие нови членове на Върховния колективен орган – ОС:

    1. НЧ „Отец Паисий – 1926г.“ – с. Злокучене – представител на нестопански сектор;
    2. НЧ „Христо Ботев – 1931г.“ – с. Габровица – представител на нестопански сектор;
    3. ОУ „Д-р Петър Берон“- с. Биркова – представител на публичен сектор;
    4. “Волейболен клуб Марица Белово“ – гр. Белово – представител на нестопански сектор.