Важно съобщение до всички бенефициенти

Уважаеми бенефициенти,

Поради наближаващия краен срок на не малка част от сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград насочваме Вашето внимание към крайните срокове за изпълнение на сключените договори. Предвид натовареността и необходимостта от време за реакция на УО по програмите, при необходимост от предприемане на действия от Ваша страна, касаещи изменения в административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и необходимост от удължаване на срока за тяхното изпълнение, е препоръчително действията Ви в тази насока да бъдат навременни.