Покана за провеждане на Информационна среща – с.Злокучене

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2021г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение и информиране на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в информационна среща на тема „Местни лидери и уязвими групи, и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград“, която ще се проведе на 01.03.2021 г. от 10:30ч. в село Злокучене, общ. Септември, ул. „Първа“ № 18 – НЧ „Отец Паисий-1926“.

На информационната среща ще бъдат представени мерките от СВОМР на МИГ- Белово, Септември, Велинград, както и  изпълнението на Стратегията към 01.01.2021 г.