Съобщение за отлагане на УС на МИГ

Свиканото от Председателят на УС заседание на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” за 22.01.2021г. /петък/ от 13:30 ч. се отлага за дата 05.02.2021 год. /петък/ от 13:30 часа

В МИГ са постъпили запитвания за членство в Общото събрание на различни заинтересовани страни, на които е предоставена информация за процедурата, условията и реда за прием. За подаване на изискуемите документи кандидатите трябва да проведат процедури по вземане на решения за членство от върховния им управителен орган, за което им е необходимо време за изпълнение.

Насроченото заседание се отлага за дата 05.02.2021г., което е в рамките на определения по чл. 9, ал.2 от Устава на МИГ срок за вземане на решение за членство – едномесечен срок от постъпване на заявлението.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒