Съобщение за отлагане на УС на МИГ

Свиканото от Председателят на УС заседание на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград” на основание чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението за дата 08.12.2020 г. /вторник/ от 13:30 ч., се отлага  за  18.12.2020 г. /петък/ от 16:00 ч.