Покана за ОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението и Решение № 210/10.08.2020г. свиква Общо събрание на Сдружението на 18.09.2020 г. от 09.00ч. в НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927“, Малка заседателна зала, град Белово, ул. „Орфей” № 2.

Дневен ред:

  1. Приемане на проект на бюджет за 2021г. на МИГ – Белово, Септември, Велинград.