Покана за обучение на бенефициенти в гр.Септември на 06.08.2020г.

Във връзка с изпълнение на планираните дейности през 2020г. за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ и необходимост от обучение на бенефициенти, местни лидери и заинтересовани лица, МИГ – Белово, Септември, Велинград Ви кани да вземете участие в еднодневно обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР“, което ще се проведе на 06.08.2020 г. от 10:00 ч. в град Септември, бул. „България“ № 147 – Общински театър „Възраждане“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК ⇒