Съобщение

Към днешна дата МИГ – Белово, Септември, Велинград е отворил и реализирал приеми по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Одобреният бюджет по СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград за програмен период 2014-2020г, финансиран от ОП „ИК“ – 2 900 000 лева.

Сумата на сключените договори към 30.04.2020г. – 2 791 847,98 лв.

Обща сума на неусвоените средства по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 108 152,02 лева.

Процентно изпълнение на СВОМР по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ на база сключени договори – 96.27%

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ ТУК