Обява за отлагане на ОС

Управителният съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград”, на основание Заповед №РД 01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, отлага Общо събрание на Сдружението насрочено за 23.04.2020г.

Въз основа на Решение № 206/23.04.2020г. на УС на МИГ взето с Протокол № 113/23.04.2020г. събранието ще се проведе на 26.05.2020г.от 14.00ч. в голяма зала на НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927г.“, гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2 /офиса на МИГ/.