Съобщение

На вниманието на бенефициентите със сключени договори към СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирани от ОП “Развитие на човешките ресурси” !

Информираме Ви, че Управляващия орган на ОПРЧР публикува указания относно възможност за временно отлагане на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение на следния линк: https://esf.bg/9285/