Съобщение

Съобщение относно длъжността Експерт по прилагане на СВОМР и длъжността счетоводител на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”

за повече информация ТУК⇒