Обява

  1. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.
  2. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeленград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Счетоводител на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.
Наименование Изтегли
Обява експерт СВОМР Изтегли
Заповед експерт – СВОМР Изтегли
Документи за кандидатстване експерт – СВОЕМУ Изтегли
Обява счетоводител СВОМР Изтегли
Заповед счетоводител СВОМР Изтегли
Документи за кандидатстване счетоводител – СВОМР Изтегли