Покана за общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

За Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 29.03.2019 г. от 11.30ч. в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“, Малка заседателна зала, град Белово, ул. „Орфей” № 2.

Наименование Изтегли
Покана – 22/02/2019 Изтегли