Покана относно общо събрание на сдружението

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 18.01.2019 г. от 09.30ч. в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“, Малка заседателна зала, град Белово, ул. „Орфей” № 2.

Дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ – Белово, Септември, Велинград за 2018г.
  2. Текущи.