Покана

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 14.09.2018 г. от 14.00ч. в НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927“, Малка заседателна зала, град Белово, ул. „Орфей” № 2.