Обява относно обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград

МИГ – Белово, Септември, Велинград публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.В срок до 03.05.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на и-мейл: migvsb@abv.bg или на адрес: гр. Белово, п.к.4470, ул. „Орфей“ № 2а.След изтичане на посоченият срок, измененията ще бъдат предложени на Общото събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград за приемане.

Проект на промяна в СВОМР