Покана относно общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (1) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 04.05.2018 г. от 15.00ч. в НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1927“, град Белово, ул. „Орфей” № 2а,.

Покана за ОС