Обявление относно конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на кандидатите, успешно преминали втори етап  от конкурс за избор на Технически асистент на МИГ

Списък на кандидатите успешно преминали трети етап от конкус за избор на Технически асистент на МИГ