О Б Я В Л Е Н И Е – 26.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

26.02.2018 г.

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлинград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

 

Обявление

Заповед технически асистент

Документи за кандидатстване